O ιστότοπος «www.stamporama.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση Stamporama | Κουτσουρίδης Λεωνίδας που εδρεύει επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 167 Εύοσμος ΤΚ 56224, Θεσσαλονίκη.

Κάθε χρήστης που επισκέπτεται ή συναλλάσσεται με τον ιστότοπο θεωρείται πως συναινεί και αποδέχεται τους κάτωθι όρους, χωρίς καμία εξαίρεση.

Γενικοί όροι

Γλώσσα Επικοινωνίας

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας συντάσσονται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα.

Διαδικασία τροποποιήσεων

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους όποτε το κρίνει αναγκαίο, με την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές γι αυτές τις αλλαγές, μέσω της ιστοσελίδας της και συγκεκριμένα στην ενότητα «όροι χρήσης» στο κάτω μέρος αυτής.

Διευκρινίζεται πως η αλλαγή όρων δεν ισχύει σε περιπτώσεις παραγγελιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, πριν τη σχετική αλλαγή.

Προϊόντα

Η εταιρία δεσμεύεται για τις πληροφορίες που συνοδεύουν το κάθε προϊόν που εμπορεύεται μέσω της ιστοσελίδας, με κάθε επιφύλαξη για τυχόν ορθογραφικά λάθη.

Η εταιρία παρέχει εγγύηση για την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων με την ένδειξη «διαθέσιμο», κατά τον τρόπο και χρόνο που περιγράφεται στις σχετικές ενότητες.

Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα στοιχεία που καταχωρεί στην ιστοσελίδα.

Εταιρική ταυτότητα

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και όλα τα διακριτικά γνωρίσματα της Stamporama είναι αποκλειστικά δικής της κατοχής και απαγορεύει την οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, μεταφόρτωση ή μετάδοση για εμπορικούς σκοπούς άλλων εταιριών.

Χρήση Cookies

Το site του καταστήματος https://stamporama.gr χρησιμοποιεί cookies γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν κάποιες βασικές υπηρεσίες του. Η κατάσταση των παραγγελιών, οι πολλαπλές επιλογές των χρηστών, η αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα, η αναγνώριση και διευκόλυνση των συχνών χρηστών καθώς και η βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Γενικοί οροί περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεούμενη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος τα στοιχεία της επιχείρησης είναι:

Stamporama

Κουτσουρίδης Λεωνίδας

Καραολή & Δημητρίου 167
Εύοσμος τκ. 56224 Θεσσαλονίκη
2310.656762 – 6955260915

 

Πληροφορίες προσωπικών δεδομένων

Στην stamporama παίρνουμε πολύ σοβαρά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας.

Η επιχείρηση που διαχειρίζεται το e-shop stamporama .gr, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας ότι η ίδια ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (ταχυμεταφορείς σε περίπτωση αποστολής παραγγελίας, τεχνικοί ασφαλείας ηλεκτρονικών υπολογιστών) θα διατηρούν και επεξεργάζονται τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό που περιγράφεται δίπλα από κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά. Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται στα αρχεία της επιχείρησης, η οποία έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα ασφαλείας που τάσσουν οι επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η επιχείρηση θα διατηρεί στα αρχεία της τα δεδομένα σας για όσο διάστημα η συνδρομή μέλους σας είναι ενεργή και χρησιμοποιείται. Μετά το πέρας δύο ετών από την τελευταία χρήση αυτής, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν και η κάρτα μέλους σας θα καταργηθεί.

Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπληρώνετε ορισμένα στοιχεία. Για αυτά τα στοιχεία μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να έχετε:

Δικαίωμα πληροφόρησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία στέλνοντας αίτημα στο και θα σας απαντήσουμε άμεσα (εντός 10 ημερών) από το αίτημά σας.

Δικαίωμα διόρθωσης – περιορισμού.

Έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε-συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία κάνοντας είσοδο στο λογαριασμό σας ή να περιορίσετε τα δεδομένα που συναινείτε να κατέχουμε.

Δικαίωμα εναντίωσης.

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν δεν επιθυμείτε την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο διατηρούνται. Μπορείτε να εναντιωθείτε εάν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή την κατάρτιση προφίλ σας στην ιστοσελίδα stamporama.gr. Η δήλωση μπορεί να σταλεί στο 

Δικαίωμα Διαγραφής/ανάκλησης συναίνεσης.

Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε τη διαγραφή σας από το αρχείο μας καταργώντας τη συνδρομή σας και διαγράφοντας τυχόν πόντους με αίτηση που μπορεί να σταλεί στο .

Αφού ενημερώθηκα για την Πολιτική Απορρήτου και για τα παραπάνω παρέχω την συγκατάθεσή μου η εταιρία Κουτσουρίδης Λεωνίδας, που διαχειρίζεται το e-shop stamporama.gr, να διατηρεί και να επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα που παρέχω, τα οποία δηλώνω ότι είναι αληθή και ακριβή.